Elektronik Ticaret Kanunu’nun Getirdikleri

Türkiye, 1200’den fazla e-ticaret sitesi, 5 milyondan fazla müşterisi bulunan elektronik ticaret alanında yasal mevzuatını henüz oluşturabildi.

31 Ekim 2014

Elektronik Ticaret Kanunu’nun Getirdikleri

90’lı yılların ortalarından itibaren, internetin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte insanların tüketim alışkanlarını gitgide değiştiren bir alışveriş yöntemiyle de tanıştık: “Elektronik Ticaret” ya da “e-ticaret”.
Mal ve hizmetlerin tanıtımından satışına, ödemesinden dağıtımına ticaretle ilgili birçok aşamanın bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştirilmesini ifade eden ‘e-ticaret’ sektörünün Türkiye’deki cirosu, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre 2014 yılı için 40 Milyar TL’yi aşacak.
Türkiye, e-ticarette henüz ‘gelişmiş’ ülkeleri yakalayamamış ve toplam ticaret ciroları içinde payı düşük de olsa da 1200’den fazla e-ticaret sitesi, 5 milyondan fazla müşterisi bulunan elektronik ticaret alanında yasal mevzuatını henüz oluşturabildi.
Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, e-ticaretin yaygınlaştırılması, elektronik ortamda işlem yapan tüketicilerin korunması ve internet üzerinden yapılan ticari faaliyetlerin daha güvenli ve şeffaf biçimde yapılması hedefiyle kabul edildi.
6563 sayısını alan Kanuna göre:
• Kimden geldiği belli olmayan mesaj ve ileti gönderenlere 1000 lira ile 10 bin lira arasında değişen idari para cezaları verilecek.

• Hizmet sağlayıcıları, elektronik iletişim araçlarıyla sözleşmenin yapılmasından önce alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgileri sunacak.

• Hizmet sağlayıcı varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtecek.

• Alıcının, siparişini elektronik iletişim araçlarıyla vermesi hâlinde; hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödenecek toplam bedel de dahil, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlayacak.

• Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını elektronik iletişim araçlarıyla teyit edecek.

• Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulacak.

• İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların nitelikleri açıkça belirtilecek, bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilecek, açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olacak.

• Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecek.

• Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik ile ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacak.

• Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilecek.

• Ticari elektronik iletinin içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olması gerekecek. İletide, göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi yer alacak. İletide, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilecek.

• Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek.

• Hizmet sağlayıcı, ret bildiriminin elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunacak.

• Ret talebin ulaşmasının ardından hizmet sağlayıcı, 3 iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durduracak.

• Aracı hizmet sağlayıcılar, mesajların içeriğini kontrol etmek ve hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak.
• Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacak.

• Kişisel verileri, ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemeyecek ve başka amaçlarla kullanamayacak.

Bugün 40 milyar TL’yi bulan ülkemizdeki e-ticaret işlem hacmini 2018’de 170 milyar TL’ye, 2023’te de 350 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefleyen Hükümeti’miz, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gibi sektörü düzenleyici işlemleri ve altyapısal çalışmaları öncelikleri arasına almıştır. Amaç, 2023 Hedefleri’ne emin adımlarla yaklaşmaktır…

Av.Bülent Turan
AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi

trtradyo1
Bizi Takip Edin

Bu habere yorum yap