Kurumsal Sosyal Ağlar İş Değerini Nasıl Yönlendiriyor?

Artık birçok şirketin iş değerini artırmak için sosyal medyayı kullanmasını bariz bir seçim olarak görebilmekteyiz.

13 Kasım 2014

Bu yazımda, günlük hayatımızın birçok alanına girmiş, bireyler olarak çeşitli teknoloji araçları ile sıklıkla kullandığımız ve pek çoğunu yakından tanıdığımız bireysel kullanıma açık sosyal ağlar yanında kurumsal alanlarda sosyal ağlara bakış açısını ve bu ağların kurumsal iş değerlerine olan etkilerini değerlendirmeye çalışacağım.

Amerika, 2011 yılında bağımsız araştırma kurumları tarafından yapılan ve kendisi için bir kilometre taşı olarak gördüğü; ülkedeki tüm yetişkinlerin yarısından fazlasının, ayda en az 1 kez sosyal ağları ziyaret ettiği şeklinde bir araştırma sonucuna ulaşmıştır. Bunun anlamı, Amerikan yetişkinlerinin çoğunluğunun sosyal ağlara olan farkındalığı yanında aynı zamanda insanların birbirleri ile bağlantılı hâlde kalmalarının değerinin de farkında olduğunu göstermekteydi. Fakat bu farkındalıkta olan insanlar işlerine gittikleri zaman birbirleri ile birimler ve hiyerarşilerle silolandırılmış şekilde ayrıştırılmış bir yapı ile karşılaşabilmekteydiler.

Günümüzde sosyal ağlar çeşitli sonuçları ile birlikte hâlen organizasyonların içerisine girmekte ve önemli bir yere sahip olmaya devam etmektedir. Zamanla organizasyonlar “Kurumsal Sosyal Ağlar” ın yükselişinin en iyi elementinin yine herkese açık sosyal ağları kullanan ve buradan sağladıkları kazanımları organizasyon ihtiyaçlarına uyarlayan çalışanlar olarak görmeye başlamıştır.

Artık birçok şirketin iş değerini artırmak için sosyal medyayı kullanmasını bariz bir seçim olarak görebilmekteyiz. Fakat organizasyonlar içerisinde sosyal medyanın kullanım faydalarının tam anlamı ile keşfedildiğini söylemek hâlâ zor. Bağımsız araştırma şirketlerinden Altimeter Grup’un yayınlamış olduğu “Kurumsal Sosyal Ağların İşe Olan Katkısı” konulu rapor sonuçları; kurumsal sosyal ağların, özellikle birimler arasındaki iş birlikteliklerini artırdığı, herhangi bir konu üzerinde bir uzman bulunması veya eldeki uzmanlıkların şirket içerisinde paylaşılması şeklinde organizasyonlara önemli değerler kattığı yönünde bir sonuca ulaşmıştır ve “Kurumsal Sosyal Ağ” tanımını “Bir organizasyonun üyelerinin profil, durum güncellemeleri ve anlık bildirimleri ile birbirine bağlandığı, iş değeri oluşturan bir teknoloji kümesi”  olarak yapmıştır.

Bu tanımı Microsoft, IBM, Cisco gibi olgun kurumsal güce sahip şirketlerin Yammer ve SocialCast, Salesforce.com’un Chatter gibi nokta çözüm sağlayan kurumsal sosyal medya araçları için de genellemek mümkündür.

Çoğu şirket kurumsal sosyal ağları sadece bir teknoloji yaygınlaştırması gibi görmüş ve oluşan bazı yeni değerlerin arkasındaki kaynağın kurumsal sosyal ağlar olduğunun farkına varılmasında zorlanmıştır. Geçmiş yıllarda organizasyonların teknoloji birimleri, yazılımların iş birimlerinde kullanılmasını yönlendirebilirken artık günümüzün teknoloji cihazlarının ve uygulamalarının kişisel ve iş kullanımı ile harmanlanabildiği bir yapıda iş birimleri artık teknoloji birimlerinin bilgisine başvurmadan ihtiyaç duydukları kurumsal yazılımların adaptasyonunu sağlayabilmektedirler.

Kurumsal sosyal ağlar üzerinden oluşan iş değerlerinin organizasyonlar tarafından anlaşılabilmesi için aşağıdaki dört ana yönteme odaklanacak yeni bir yaklaşım gerekmektedir:

 

Paylaşımın Teşvik Edilmesi

 • İki yönlü diyalog oluşturur, işi kişiselleştirir.
 • Liderlere olan uzaklığı düşürür.
 • Küresel bağlantılar sağlar.
 • Özel grupların şekillenmesini sağlar.

 

Bilginin Elde Edilmesi

 • Uzmanlıkları kimlikler.
 • Tekrarlamaları engeller ve daha iyi koordinasyon sağlar.
 • Bilgi transferi sağlar.
 • Tecrübeleri geliştirir.

 

Eylem Etkinleştirme

 • Problemlerin daha hızlı ve daha iyi çözümünü sağlar.
 • Bilgiyi dışarıdan içeriye getirir.
 • Süreçleri kolaylaştırır.

 

İnsanların Güçlendirilmesi

 • Çalışana ses verir.
 • Anlamlı katkılar ve girişimcilik sağlar.
 • Katılımı, memnuniyeti ve kalıcılığı artırır.

Levent Kanpolat

Bilgisayar Mühendisi

trtradyo1
Bizi Takip Edin

Bu habere yorum yap